zx ∞ http://www.zzzxxx.com ∞ zx
   Notice |  Everyday |  Board |  Data |  Tip... |  Link |  Travel Photo |  Snap Photo |  Other Photo |  Event Photo
 0  
 ID      PW    

 M'No - 0  G'No - 0

 전체 [83]   Landscape (46)   Close-up (24)   Portrait (3)   Other (10) 
 제목 : 파리~~~
 작성자 :  zx  2012-04-23 20:54:47 조회 : 697

[ ...파리... ]
이기 쇠파리인지 알았더니 아닌 것 같다.
파리랑은 안친해서리~~~ ㅎㅎㅎ

<참고> EXIF정보 보니까 2007년에 찍은 거다...
아마 옛날 필카 시절에 쓰던 수동랜즈를 마운트해서 찍은 것 같다.


  목 록

 빼빼로 데이...  [1942]
 눈과 생각  [1667]
 일식...  [2005]
 모내기~~  [3423]
 지난 주말...  [3453]
 배과수원의 봄 사진...  [1461]
 인천대교...  [670]
 파리~~~  [697]
 ...... 사랑이란???  [636]
 문경대학 축제중에......  [613]
 Canon EOS 1D MARK II  [658]
 면허증 갱신하는 날...  [857]
    목록   다음 패이지           1 [2][3][4][5][6][7]
 
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by zx
http://www.zzzxxx.com   since 2000. - Ver4